Vợ chồng được thừa kế của nhau theo Điều 655

0
1826

Theo Điều 655 Bộ luật Dân sự thì vợ chồng được hưởng thừa kế của nhau trong trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn hoặc kết hôn với người khác sau khi vợ chồng chết.

Ngoài các quy định về việc vợ chồng được hưởng tài sản thừa kế của nhau theo Di chúc trong phần hưởng di sản theo Di chúc ở Bộ luật Dân sự, việc vợ chồng được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc và vợ chồng được hưởng di sản thừa kế của nhau theo pháp luật và là hàng thừa kế thứ nhất thì Điều 655 Bộ luật Dân sự cũng quy định việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, vợ chồng đang xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác, cụ thể:

“Điều 655. Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung; vợ, chồng đang xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác

  1. Trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.
  2. Trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.
  3. Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản”.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com