Vợ chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh

0
1433

Vợ chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh là như thế nào? Liệu pháp luật có quy định cụ thể trường hợp này hay không khi mà thực tiễn thường xuyên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việ tài sản đưa vào kinh doanh là tài sản chung hay tài sản riêng

Để giải quyết câu chuyện đưa tài sản chung của vợ chồng vào trong quá trình kinh doanh, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã kịp thời đưa quy định này vào tại Điều 36 như sau: Trong trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh thì người này có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó. Thỏa thuận này phải lập thành văn bản.

Như vậy, việc đưa tài sản chung vào trong quá trình kinh doanh của vợ chồng phải được lập thành văn bản và tùy theo loại tài sản nhất định văn bản này cũng phải đáp ứng yêu cầu nhất định như văn bản bắt buộc phải công chứng, chứng thực đối với quyền sử dụng đất và bất động sản hay văn bản phải đáp ứng một số quy định của luật chuyên ngành về hình thức văn bản.

Khi đã đưa tài sản chung vào trong quá trình kinh doanh thì một bên đưa tài sản chung vào sẽ là người có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản đó, khi đó nếu có tranh chấp với bên thứ 3 thì bên đưa tài sản vào phải tự giải quyết. Trong trường hợp vợ hoặc chồng có tranh chấp với nhau thì tranh chấp về văn bản đưa tài sản chung vào chứ không tranh chấp với bên thứ ba đã xác lập và thực hiện giao dịch.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com