Vợ chồng có quyền ngang nhau về tài sản

0
1147

Vợ chồng có quyền ngang nhau về tài sản, vấn đề này cụ thể các quyền đó đối với tài sản như thế nào? Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cũng nêu rõ

Tại Điều 35 của Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung của vợ chồng như sau:

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Do đó tôn trọng nguyên tắc tối cao trong luật là nguyên tắc tự thỏa thuận của đương sự, theo đó vợ chồng trong mối quan hệ gia đình cụ thể sẽ có toàn quyền quyết định việc định đoạt, mua bán, chuyển nhượng, tặng cho tài sản chung như thế nào cũng như các quyền năng về việc chiếm hữu, quản lý, sử dụng, cho thuê, cho mượn đối với tài sản chung.

Những loại tài sản dưới đây bắt buộc việc định đoạt tài sản chung của vợ chòng phải có sự thỏa thuận bằng văn bản, nếu pháp luật quy định hình thức của văn bản thế nào thì vợ chồng cũng phải tuân thủ các quy định về hình thức như vậy, quy định này tại Khoản 2, Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình như sau:

– Bất động sản;

– Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

– Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.

Như vậy, ngoài Bất động sản và Động sản phải đăng ký quyền sở hữu thì nhưng tài sản là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu cho gia đình cũng phải được vợ chồng thỏa thuận bằng văn bản. Nhưng thực tiễn chứng minh việc chứng minh thế nào là thu nhập chủ yếu cho gia đình cũng là một khái niệm còn nhiều vấn đề cần làm rõ.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com