Vợ chồng có được ở nhà riêng của nhau

0
958

Vợ chồng vẫn được quyền ở nhà riêng của nhau sau khi ly hôn, nhà ở này có thể là nhà ở riêng có trong thời kỳ hôn nhân hoặc nhà ở chung được chia riêng cho vợ và chồng.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình thì: Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Việc chia nhà ở hoặc quyền sử dụng đất được Luật Hôn nhân và gia đình quy định như sau: Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó (Khoản 1, Điều 62 Luật Hôn nhân và Gia đình)

Việc vợ chồng có quyền lưu cư cũng được quy định tại Điều 63 Luật Hôn nhân và Gia đình như sau:

– Nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó;

– Khi ly hôn mà nhà ở riêng của vợ chồng đã được đưa vào sử dụng chung, nếu trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com