Vi phạm của hộ kinh doanh cá thể

0
1039

Hộ kinh doanh cá thể hay hộ kinh doanh nhỏ lẻ đều có tên gọi cung là các hộ kinh doanh hay mô hình kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân không được quy mô chặt trẽ như các pháp nhân, không có con dấu doanh nghiệp và không thuộc hình thức doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 như là các Công ty TNHH, Công ty Cổ phần…

Những vi phạm đối với hộ kinh doanh:Hộ kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh tự kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Do đó nếu có những gian dối trong quá trình kê khai thì hộ kinh doanh sẽ phải chị trách nhiệm trước pháp luật.

Đối với cơ quan đăng ký kinh doanh: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh. Như vậy những tính hợp lệ nào mà cơ quan đăng ký kinh doanh phải chịu

Đối với việc giải quyết tranh chấp hộ kinh doanh: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân trong hộ kinh doanh với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác.

Như vậy, các hộ kinh doanh, các chủ hộ, những người góp vốn trên cơ sở này phải nắm vững quy định để không vi phạm hoặc có những tranh chấp sẽ tìm hướng giải quyết khác cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com