Văn bản thỏa thuận tài sản vợ chồng

0
1229

Văn bản thỏa thuận tài sản vợ chồng là một chế định mới của Luật Hôn nhân và Gia đình, theo đó trong thời kỳ hôn nhân vợ chồng được quyền thỏa thuận về chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc lựa chọn theo quy định của pháp luật.

Để ghi nhận quyền thỏa thuận này, tại Điều 47 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng, cụ thể:

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Như vậy, về thời điểm theo quy định thì vợ chồng phải lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận phải được lập trước khi đăng ký kết hôn bởi từ khi đăng ký kết hôn thì theo luật đã là vợ chồng nên các chế định về tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng đã được xác lập mặc nhiên theo luật.

Thỏa thuận của vợ chồng phải lập thành văn bản thỏa thuận, văn bản này phải bảo đảm là một thỏa thuận có hiệu lực pháp luật, đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, hoàn toàn do các bên vợ, chồng tự nguyện, không trái pháp luật, các quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

Một trong những điều kiện khác có hiệu lực của thỏa thuận vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản là văn bản này phải được Công chứng tại các Tổ chức có chức năng công chứng hoặc được chứng thực tại ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. Cặp vợ chồng có thể tự soạn thảo văn bản thỏa thuận hoặc nhờ người khác soạn thảo văn bản thỏa thuận. Vì là văn bản khởi nguồn cho chế độ tài sản nên cần có tư vấn và hướng dẫn của đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình, về tài sản để giúp cho cặp vợ chồng hạn chế các rủi ro không mong muốn.

Chế độ tài sản của vợ chồng mặc dù được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực và trước thời kỳ hôn nhân, trước thời điểm đăng ký kết hôn…tuy nhiên nó chỉ xác lập và áp dụng kể từ ngày vợ và chồng ký đăng ký kết hôn và được đăng ký hợp pháp.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com