Ủy quyền trong hoạt động kinh doanh

0
985

Ủy quyền trong hoạt động kinh doanh là việc người ủy quyền xác lập văn bản ủy quyền là Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền cho người khác thực hiện công việc của mình trong hoạt động kinh doanh, hoạt động doanh nghiệp.

Ủy quyền trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp, theo đó người thành lập doanh nghiệp có thể ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp, nhận kết quả hành chính khi được cơ quan trao trả kết quả hay đăng ký doanh nghiệp

Ủy quyền của các thành viên góp vốn trong Công ty TNHH cho người được ủy quyền thực hiện các quyền của mình trong Công ty, Ủy quyền của cổ đông công ty cho người khác thực hiện các quyền của Cổ đông Công ty.

Ủy quyền của thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc thông qua người nhận ủy quyền để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để thực hiện hoạt động kinh doanh.

Ủy quyền của Giám đốc, Tổng Giám đốc và đặc biệt là của người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp cho những người khác thực hiện các công việc, chức năng của Giám đốc, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, thông thường sẽ là cán bộ, nhân viên, người khác thực hiện công tác quản lý trong Công ty.

Phương thức ủy quyền trong hoạt động kinh doanh cũng đa dạng, phạm vi ủy quyền cũng rất rộng, có thể việc ủy quyền được thực hiện thường xuyên thông qua các văn bản nội bộ như Quyết định, Quy chế, Điều lệ, Bản phân công công việc, Giấy giới thiệu… phạm vi ủy quyền có thể là toàn bộ công việc, có tính chất định đoạt hoặc có tích chất thực hiện một hoặc một số công việc nhất định.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ

Quy định về ủy quyền

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Đt: 0904.779997 – 090.474.9996; Email: luatdoanhgia@gmail.com

Địa chỉ: Số 72 phố Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com;                              www.luatdoanhgia.vn