Ủy quyền sang tên sổ đỏ

0
506

Ủy quyền sang tên sổ đỏ là trường hợp ủy quyền được xác lập và thực hiện giữa chủ sở hữu, chủ sử dụng hợp pháp về nhà đất cho người thực hiện công việc sang tên giấy chứng nhận khi có những biến động.

Việc ủy quyền sang tên sổ đỏ thường được thực hiện dưới 02 hình thức cơ bản, nếu các công việc không liên quan đến việc định đoạt tài sản như bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn… thì lập thành Hợp đồng ủy quyền để xác lập quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên. Còn nếu chỉ là thực hiện các công việc hành chính liên quan đến đăng ký biến động hay xin cấp giấy chứng nhận thì sẽ lập Giấy ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Ủy quyền xin cấp sổ đỏ hay là Cấp giấy chứng nhận lần đầu, đây là trường hợp các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở đã có căn cứ, có nguồn gốc nhưng chưa được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ) lần đầu nên giữa các bên xác lập việc ủy quyền để đi thực hiện thủ tục này.

Ủy quyền toàn bộ hay còn gọi là ủy quyền có tính chất định đoạt, theo đó trong một số mối quan hệ gia đình, thân thích nhất định sẽ lập hợp đồng ủy quyền này hoặc do việc một số cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản sẽ thực hiện ủy quyền này, với ủy quyền này người nhận ủy quyền sẽ có toàn quyền như: Mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, cho thuê Bất động sản và có quyền ủy quyền lại cho người khác thực hiện các quyền này.

Dạng ủy quyền sang tên sổ đỏ phổ biến nhất là ủy quyền thực hiện các công việc đăng ký biến động như: Đăng ký thay đổi những thông tin chủ sử dụng đất, đăng ký sang tên cho người mua, người nhận thừa kế, người nhận tặng cho, đăng ký đính chính sổ đỏ, đăng ký thế chấp, giải chấp tài sản….

Nhìn chùng các hoạt động ủy quyền liên quan đến sổ đỏ, nhà đất thường được các luật sư, các tổ chức luật sư thực hiện bởi lẽ đó là những người am hiểu pháp luật nên sẽ thực hiện công việc cũng như có các biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ

Quy định về ủy quyền

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Đt: 0904.779997 – 090.474.9996; Email: luatdoanhgia@gmail.com

Địa chỉ: Số 72 phố Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com;                              www.luatdoanhgia.vn