Ủy quyền mở hộ kinh doanh

0
1184

Năm 2021 cá nhân, hộ gia đình khi thành lập Hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho tổ chức Luật sư là một trong những tổ chức được phép nhận ủy quyền để thực hiện việc đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 84 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để hướng dẫn Luật Doanh nghiệp năm 2020 về đăng ký doanh nghiệp có quy định: Chủ hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định như với trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện dịch vụ pháp lý.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Luật sư thì Tổ chức thực hiện dịch vụ pháp lý được phép nhận ủy quyền chính là cac Công ty Luật, Văn phòng Luật sư…

Như vậy, cá nhân, hộ gia đình, thành viên hộ gia đình hoàn toàn yên tâm và có cơ sở pháp lý đúng luật khi ủy quyền cho Tổ chức Luật sư thực hiện thay mình việc đăng ký hộ kinh doanh.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com