Ủy quyền khởi kiện và tham gia tòa án

0
992

Ủy quyền khởi kiện và tham gia tòa án đó là trường hợp các đương sự có thể là nguyên đơn hay các đương sự khác như bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ủy quyền cho người khác có thể là luật sư tham gia khởi kiện và tố tụng tại Tào án.

Ủy quyền tham gia khởi kiện là việc luật sư hoặc người khác thực hiện việc nhận ủy quyền của nguyên đơn thực hiện việc khởi kiện, nộp hồ sơ khởi kiện, thực hiện việc tham gia các vụ án và thực hiện các quyền của nguyên đơn. Ngoài ra cũng thực hiện phương pháp khởi kiện người nhận ủy quyền có thể nhận ủy quyền của người có yêu cầu phản tố và yêu cầu độc lập trong vụ án.

Ủy quyền cho các đương sự như bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia trong vụ án, thông thường trường hợp này tư cách các đương sự đã được thể hiện rõ, trong đó tòa án đã xác định ai là bị đơn, ai là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và họ có quyền ủy quyền cho người khác tham gia vụ án thay mình.

Ủy quyền tham gia vụ án dân sự đó là các vụ án tranh chấp về dân sự, tranh chấp về đất đai và các hợp đồng dân sự, các quyền dân sự khác khi được tòa án thụ lý giải quyết.

Ủy quyền tham gia các vụ án khác như Hôn nhân và gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động, Hành chính…. Trong tất cả các vụ án này người nhận ủy quyền với tư cách đương sự nào thì thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đương sự có vai trò đó.

Một số vụ án nhất định hay một số quan hệ pháp luật nhất định mà đương sự không được ủy quyền đó là trường hợp ly hôn, ly hôn là một trong những chế định về nhân thân nên không thể ủy quyền cho người khác ly hôn thay mình, do đó không thể ủy quyền cho người khác ly hôn được.

Trong tất cả các vụ án khởi kiện tại tòa án, luật sư có thể tham gia với nhiều tư cách tham gia tố tụng khác nhau, có thể là người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan,, người bị hại…) và cũng có thể là người nhận ủy quyền cho các đương sự hay người bị hại.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ

Quy định về ủy quyền

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Đt: 0904.779997 – 090.474.9996; Email: luatdoanhgia@gmail.com

Địa chỉ: Số 72 phố Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com;                              www.luatdoanhgia.vn