Ủy quyền của vợ chồng trong lĩnh vực nhà đất

0
952

Giao dịch nhà đất, tài sản nhà đất luôn là tài sản lớn của vợ và chồng do đó pháp luật quy định cụ thể việc đại diện giữa vợ chồng liên quan đến nhà đất, việc đại diện có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại điện theo ủy quyền.

Tại Điều 26 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định vợ chồng đại diện cho nhau trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên một người trên giấy chứng nhận như sau:

Việc đại diện giữa vợ và chồng trong việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản chung có giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên vợ hoặc chồng được thực hiện theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 của Luật Hôn nhân và Gia đình.

– Trong trường hợp vợ hoặc chồng có tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản tự mình xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch với người thứ ba trái với quy định về đại diện giữa vợ và chồng của Luật này thì giao dịch đó vô hiệu, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật mà người thứ ba ngay tình được bảo vệ quyền lợi.

Có rất nhiều trường hợp, trong thời kỳ hôn nhân một người vợ hoặc một người chồng mua cho mình mảnh đất hay chiếc xe ô tô và chỉ đứng tên một mình trên Giấy đăng ký, Giấy chứng nhận, sổ đỏ…. và có rất nhiều người hiểu lầm đấy là tài sản riêng của người vợ hoặc chồng có tên trên giấy tờ nêu trên. Nhưng theo quy định đây chính là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, do đó muốn thực hiện các giao dịch như mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, tặng cho…. phải được sự đồng ý của bên còn lại và để thuận lợi cho giao dịch các bên thường lập hợp đồng ủy quyền hay giấy ủy quyền giữa vợ và chồng.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ

Quy định về ủy quyền

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Đt: 0904.779997 – 090.474.9996; Email: luatdoanhgia@gmail.com

Địa chỉ: Số 72 phố Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com;                              www.luatdoanhgia.vn