Ủy quyền của vợ chồng trong kinh doanh thương mại

0
893

Trong hoạt động kinh doanh thương mại, các hoạt động của thương nhân, những người tham gia kinh doanh hưởng lợi nhuận vợ chồng có quyền đại diện cho nhau và việc đại diện có thể là đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền.

Theo Điều 25 Luật Hôn nhân và Gia đình thì vợ và chồng có thể đại diện cho nhau trong quan hệ kinh doanh thương mại, theo đó:

Trong trường hợp vợ, chồng kinh doanh chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc Luật Hôn nhân và Gia đình và các luật liên quan có quy định khác.

Trong trường hợp vợ, chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh thì áp dụng quy định tại Điều 36 của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Điều 36 Luật hôn nhân và Gia đình quy định như sau: Trong trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh thì người này có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó. Thỏa thuận này phải lập thành văn bản.

Để thực hiện các hoạt động của mình trong các giao dịch kinh doanh thương mại, vợ hoặc chồng có thể lập Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền cho nhau để thay mặt nhau đại diện cho nhau tham gia giao dịch. Ủy quyền có thể thực hiện nhiều công việc trong kinh doanh hoặc để thực hiện 1 công việc nhất định trong hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ

Quy định về ủy quyền

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Đt: 0904.779997 – 090.474.9996; Email: luatdoanhgia@gmail.com

Địa chỉ: Số 72 phố Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com;                              www.luatdoanhgia.vn