Ủy quyền cho luật sư

0
1128

Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì Ủy quyền chính là việc thực hiện Công việc thông qua người đại điện. Việc ủy quyền cho Luật sư chính là việc khách hàng của luật sư đã nhờ luật sư thay mặt mình thực hiện công việc.

Việc luật sư nhận ủy quyền chính là việc thực hiện công việc đại điện, theo đó thì Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Giữa luật sư và Khách hàng có thể ký kết và thực hiện Hợp đồng ủy quyền đó là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Theo quy định của Luật Luật sư thì Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là khách hàng).

Đối với các vụ án hình sự, hay còn gọi là các vụ án xác định là tội phạm đưa ra xét xử thì: Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự. Trong trường hợp này luật sư có thể nhận ủy quyền của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

Đối với các vụ án khác như: Dân sự, Kinh tế, Lao động, Hôn nhân gia đình, Hành chính, Đất đai… nói chung không phải vụ án hình sự thì luật sư có thể nhận ủy quyền của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.

Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật. Theo đó luật sư sẽ nhận ủy quyền của khách hàng để thực hiện nhiều công việc khác nhau ngoài phạm vi tố tụng, nghĩa là ngoài phạm vi tham gia giải quyết các loại vụ án như: Vụ án hình sự, Dân sự, Kinh doanh thương mại, Lao động, hôn nhân gia đình, Hành chính, Đất đai….

Khi khách hàng ủy quyền cho luật sư có thể  thực hiện dưới dạng là Hợp đồng ủy quyền hay Giấy ủy quyền để luật sư thay mặt khách hàng thực hiện công việc.

Thuê luật sư bào chữa

Quy định về ủy quyền

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Đt: 0904.779997 – 090.474.9996; Email: luatdoanhgia@gmail.com

Địa chỉ: Số 72 phố Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com;                              www.luatdoanhgia.vn