Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất vẫn được đăng ký đất đai

0
807

Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng vẫn được đăng ký đất đai là trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 nhưng chưa phù hợp với quy hoạch

Người đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 nhưng không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định.

Nếu trường hợp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì xử lý cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 19 Quy định kèm theo Quyết định số 12 năm 2017 của UBND thành phố Hà NỘi hoặc xét công nhận quyền sử dụng, thu nghĩa vụ tài chính theo định.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com