Những rủi ro khi hợp tác mở công ty

0
1297
Bạn Minhnguyet412@yahoo có hỏi? Hiện nay bạn đang cùng 2 người bạn hợp tác để mở Công ty làm ăn kinh doanh chung? Vậy những rủi ro trong việc hợp tác này là gì?
Về vấn đề này, Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn những ý kiến liên quan đến quy định của pháp luật để bạn có thể hạn chế những rủi ro nhất định.
Việc hợp tác kinh doanh mở công ty là vấn đề cần thiết, Luật Doanh Gia cung cấp các thông tin pháp luật có liên quan đến việc hợp tác kinh doanh mở công ty như sau:
Các thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập công ty nên lập và ký kết Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh, cụ thể:
– Thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh.
– Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp là người tiếp nhận quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này.
– Trường hợp doanh nghiệp không được thành lập thì người ký kết hợp đồng nói trên sẽ chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm tài sản về việc thực hiện hợp đồng đó.
Nội dung cơ bản của Hợp đồng có thể như sau”
 • Mục đích thành lập Doanh nghiệp và dự thảo các vấn đề về Doanh nghiệp như: Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn, người đại diện theo pháp luật….
 • Thời hạn thực hiện việc thành lập Doanh nghiệp;
 • Tổng số vốn, vốn góp của từng thành viên, thời hạn góp vốn, tài sản góp vốn…
 • Cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành công ty;
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên trong công ty sau này..;
 • Mô hình hoạt động và kế hoạch phát triển chủ yếu;
 • Việc tăng, giảm vốn điều lệ công ty;
 • Việc huy động vốn, vay vốn…
 • Quyền và nghĩa vụ của từng thành viên tham gia hợp đồng;
 • Phân chia lợi nhuận và rủi ro…;
 • Xử lý trường hợp thành viên, cổ đông vi phạm..
 • Việc rút vốn khỏi công ty..
 • Cơ chế giải quyết tranh chấp, thủ tục và trình tự giải quyết tranh chấp…
 • Việc kế thừa quyền và nghĩa vụ sau khi công ty được thành lập…
 • Các quyền và nghĩa vụ khác…
Như vậy, với những quy định của pháp luật nêu trên, bạn có thể nghiên cứu và nếu cần tư vấn thêm bạn có thể liên hệ Luật Doanh Gia để được tư vấn và chúc bạn hợp tác thành công trên con đường phát triển của mình.
Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh
CÔNG TY LUẬT DOANH GIA
Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997
Email: luatdoanhgia@gmail.com; Wbsite: www.luatdoanhgia.com
Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.