Trường hợp nào phải cấp sổ đỏ ở Sở tài nguyên

0
1263

Trường hợp phải cấp sổ đỏ ở Sở Tài nguyên và Môi trường là trường hợp mà theo quy định tại Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Các trường hợp phải cấp giấy chứng nhận tại Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

  1. Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước;
  2. Cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại thành phố Hà Nội.
  3. Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  4. Cấp đổi giấy chứng nhận quyề sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng;
  5. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định nêu trên. Các trường hợp ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quy định được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com