Trường hợp nào được cấp sổ đỏ

0
1162

Trường hợp được cấp sổ đỏ là những trường hợp được UBND cấp quận, huyện thị xã thành phố trực thuộc cấp tỉnh cấp sổ đỏ

Những trường hợp đăng ký đất đai lần đầu theo quy định của Luật đất đai không phải là cấp sổ đỏ và chỉ là thủ tục đăng ký đất đai lần đầu và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đất đai

Tại Hà Nội theo quy định của Điều 7 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND thì các trường hợp đăng ký đất đai lần đầu được quy định như sau:

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất chưa đăng ký đất đai, chưa được cấp Giấy chứng nhận phải thực hiện đăng ký đất đai (lần đầu) theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các trường hợp không chấp hành việc đăng ký đất đai, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com