Trong thời hạn 7 tháng tòa án phải đưa vụ án ra xét xử

0
1048

Theo quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử thì thì tính cả các thời hạn về thụ lý, giải quyết, chuẩn bị xét xử, đưa vụ án ra xét xử… thì thời hạn mà tòa án có thể đưa ra xét xử vụ án là 07 tháng.

Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau:

-Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;

– Đối với các vụ án quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Bộ luật này thì thời hạn là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này và không quá 01 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử quy định nêu trên, tuỳ từng trường hợp, Thẩm phán ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Như vậy, thời hạn chuẩn bị xét xử tối đã có thể là 6 tháng hoặc 3 tháng đối với từng loại vụ án, trong đó có tình cả thời gian gia hạn và kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì thời hạn kéo dài tối đa là 02 tháng, do đó phần lớn trong thời hạn 07 tháng vụ án sẽ được xét xử.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com