Tranh chấp kinh doanh thương mại

0
1662

Tranh chấp kinh doanh thương mại là các tranh chấp trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại, trong đó có những hoạt động kinh doanh liên quan đến các thành viên công ty, các cổ đông, các vấn đề hợp tác kinh doanh, các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh… tranh chấp trong quá trình thương mại có thể là thương mại hàng hóa hoặc thương mại dịch vụ, quá trình mua bán hàng hóa, thanh toán tiền hàng, các vấn đề về đại lý hàng hóa giữa các thương nhân, các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã hoặc giữa những người kinh doanh và vì mục đích kinh doanh… các tranh chấp về kinh doanh thương mại thường là rất rộng và phổ biến. Phương pháp giải quyết tranh chấp cũng nhiều nhưng phần lớn là hòa giải, đàm phán và khởi kiện tranh chấp tại Trọng tài thương mại, Trung tâm trọng tài hoặc Tòa án.

Tranh chấp hợp đồng kinh tế là các tranh chấp về hợp đồng trong quá trình làm ăn kinh tế với nhau giữa những người kinh doanh, có thể là giữa các công ty với nhau hoặc giữa các cá nhân kinh doanh. Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng kinh doanh thương mại thường xảy ra các mâu thuẫn do quyền và lợi ích các bên bị xâm hại hoặc do một trong các bên không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết.

Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại là phương án do các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp đã đề xuất để thực hiện, theo đó các bên sau khi có những mâu thuẫn, bất đồng thường sẽ có văn bản gửi để trao đổi với nhau, các bên sẽ đàm phán để đi đến thống nhất giải quyết, nếu các bên không thống nhất được thì có thể nhờ bên thứ 3 đứng ra để hòa giải và cuối cùng nếu đã hòa giải mà không thể giải quyết được tranh chấp các bên có thể khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.

Hòa giải giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại là việc làm hết sức cần thiết và phù hợp với hoạt động kinh doanh. Việc hòa giải có thể do các bên tự hòa giải hoặc có sự tác động của bên thứ 3 tham gia vào quá trình giải quyết như hệ thống cố vấn, tư vấn, luật sư, các hòa giải viên, hay các trung tâm trọng tài, tòa án tham gia vào hòa giải giải quyết thương mại. Trên cơ sở mối quan hệ làm ăn kinh tế, đặc biệt là từ hoạt động kinh tế các bên mới dựa vào nhau để phát triển nên phần lớn các tranh chấp về kinh doanh thương mại sẽ được hòa giải để giải quyết.

Khởi kiện vụa án kinh doanh thương mại cũng là một biện pháp cứng rắn để giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, theo đó các bên sẽ chuẩn bị hồ sơ, đơn khởi kiện và thực hiện việc khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền để yêu cầu và đề nghị Tòa án bảo vệ quyền lợi của mình. Tất nhiên bên khởi kiện phải làm đơn và nộp cho tòa án những tài liệu, chứng cứ làm căn cứ để giải quyết vụ án cũng như làm quan điểm, lập luận để bảo vệ quyền lợi của mình.

Các tranh chấp kinh doanh thương mại phổ biến là các tranh chấp liên quan đến Hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng ủy thác, hợp đồng đại lý… theo đó trên cơ sở là thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ, các tranh chấp sẽ phát sinh dựa trên cơ sở các tranh chấp là thương mại dịch vụ, thương mại hàng hóa…

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

Các bài viết liên quan:

Giải quyết tranh chấp;

Tranh chấp tài sản;

Tranh chấp dân sự;

Tranh chấp hợp đồng;

Tranh chấp đất đai;

Hòa giải giải quyết tranh chấp;

Giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com