Tranh chấp hợp đồng

0
1783

Tranh chấp hợp đồng là một dạng của tranh chấp dân sự có thể là tranh chấp về các hợp đồng dân sự như: hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng thuê, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng gia công, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vay mượn… và các dạng hợp đồng dân sự phổ biến. Nhiều khi không nhất thiết là tên gọi hợp đồng mà là các giao dịch, văn bản thỏa thuận, các văn bản khác không thuộc hình thức nào nhưng nếu là lĩnh vực dân sự thì khi có tranh chấp đều hiểu là tranh chấp trong lĩnh vực dân sự.

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa là quá trình giải quyết các tranh chấp giữa các bên trên cơ sở hợp đồng mua bán hàng hóa, đây là các hợp đồng thương mại theo đó các bên sẽ tranh chấp xung quanh việc thanh toán tiền mua hàng hóa, việc bán hàng hóa không đúng chất lượng, việc bảo hành hàng hóa hay giao hàng hóa không đúng thời hạn… Tòa án khi giải quyết các tranh chấp này được hiểu là giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa.

Tranh chấp hợp đồng dân sự là các tranh chấp về hợp đồng trong lĩnh vực dân sự, theo quy định của Bộ luật Dân sự thì có rất nhiều loại hợp đồng dân sự thông dụng và những tranh chấp thuộc lĩnh vực này đều gọi là tranh chấp hợp đồng dân sự. Khi giải quyết thì Tòa án dân sự sẽ là cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trên cơ sở phán quyết của tòa án hay sự thỏa thuận của các bên các tranh chấp về dân sự sẽ được giải quyết, quyền lợi của các bên theo thỏa thuận hoặc theo pháp luật sẽ được bảo vệ.

Tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại là các tranh chấp phát sinh trong quá trình kinh doanh thương mại, hay còn gọi là các hợp đồng kinh tế. Các tranh chấp này do Tòa án giải quyết theo thẩm quyền chung và tòa chuyên trách là Tòa Kinh tế sẽ giải quyết. Đây là lĩnh vực phát sinh nhiều tranh chấp vì trong quá trình thương mại các thương nhân, công ty, doanh nghiệp thường sẽ mâu thuẫn với nhau về quyền lợi.

Tranh chấp về hợp đồng dịch vụ là tranh chấp giữa bên cung cấp dịch vụ và bên được cung cấp dịch vụ, đây cũng là một hoạt động thương mại dịch vụ, theo đó có thể bên cung cấp dịch vụ không đúng, không đầy đủ với hợp đồng hoặc ngược lại bên được cung cấp dịch vụ không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Trên cơ sở hòa giải không thành hoặc không thể hòa giải được các bên sẽ tiến hành khởi kiện để giải quyết tranh chấp này.

Các tranh chấp hợp đồng phổ biến như: Tranh chấp về hợp đồng vay nợ, tranh chấp về hợp đồng tín dụng, tranh chấp về hợp đồng thuê nhà, tranh chấp về hợp đồng góp vốn, tranh chấp về hợp đồng thuê ô tô… khi giải quyết các tranh chấp về hợp đồng thì căn cứ giải quyết phải là hợp đồng giữa các bên, các thỏa thuận giữa các bên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật. Trên cơ sở thực hiện hợp đồng các bên có những vướng mắc không giải quyết được thì Tòa án sẽ là nơi giải quyết các tranh chấp này.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

Các bài viết liên quan:

Giải quyết tranh chấp;

Tranh chấp tài sản;

Tranh chấp dân sự;

Tranh chấp đất đai;

Tranh chấp kinh doanh thương mại;

Hòa giải giải quyết tranh chấp;

Giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com