Tranh chấp dân sự

0
1397

Tranh chấp dân sự là các tranh chấp về tài sản thuộc lĩnh vực dân sự, thực ra luật dân sự bao hàm gần hết các lĩnh vực, tuy nhiên để dễ hiểu vẫn có thể tách ra từng phần như: Các tranh chấp về Đất đai, Tranh chấp về Hôn nhân và gia đình, tranh chấp về kinh doanh thương mại… nhìn chung các tranh chấp không tách được ra thì đều gọi chung là tranh chấp về dân sự. Trong lĩnh vực dân sự cũng quy định rõ các quyền về dân sự trong đó có quyền về tài sản, quyền nhân thân, quyền khác… do vậy phạm vi tranh chấp cũng rất rộng có thể là về tài sản hoặc không phải tài sản nhưng đều thuộc phạm vi và lĩnh vực dân sự.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về dân sự là việc cơ quan, tổ chức có chức năng được pháp luật quy định để giai quyết các tranh chấp trong lĩnh vực dân sự. Trên cơ sở bảo vệ các quan hệ về tài sản và quyền sở hữu, pháp luật quy định cho Tòa án là cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các tranh chấp về dân sự. Thẩm phán và những chức danh tư pháp khác sẽ là người có thẩm quyền để giải quyết các tranh chấp dân sự này. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp các vụ án về dân sự thuộc Tòa án và được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự, theo đó sẽ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình tố tụng để giải quyết tranh chấp này.

Phương thức giải quyết tranh chấp về dân sự là phương thức do các bên lựa chọn hoặc do pháp luật quy định để xem xét, giải quyết các tranh chấp về dân sự. Việc dân sự cốt ở hai bên do đó đầu tiên phải nói đến là việc Hòa giải giải quyết tranh chấp, hoặc các bên có thể nhờ bên thứ ba đứng ra giải quyết tranh chấp hoặc có thể khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp. Quá trình giải quyết tranh chấp của Tòa án cũng thực hiện việc hòa giải nếu không thành Tòa án sẽ đưa ra xét xử vụ án theo quy định để giải quyết các tranh chấp dân sự.

Hòa giải giải quyết tranh chấp dân sự luôn là một nguyên tắc được áp dụng xuyên suốt quá trình giải quyết, theo đó sau khi phát sinh việc tranh chấp với nhau, việc không đồng ý với nhau về quyền và nghĩa vụ thì các bên sẽ ngồi đàm phán, thỏa thuận, phân tích và đánh giá những mặt được, chưa được, lỗi, nghĩa vụ bị vi phạm, quyền các bên, trên cơ sở thỏa thuận và pháp luật. Nếu việc hòa giải không thành, các bên không thể thống nhất quyền và nghĩa vụ với nhau thì các bên có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Khi Tòa án có thẩm quyền đứng ra giải quyết thì nguyên tắc hòa giải lại tiếp tục được áp dụng xuyên suốt trong toàn bộ quá trình giải quyết từ việc sau khi lấy lời khai, sau khi xem xét thẩm định tài sản, trước khi mở phiên tòa và thậm trí ngay khi mở phiên tòa việc hòa giải vẫn được áp dụng cho các bên.

Thủ tục giải quyết tranh chấp vụ án dân sự là quá trình Tòa án thụ lý giải quyết vụ án dân sự, trong đó xác định rõ thẩm quyền thuộc tòa án; thời hạn tố tụng được quy định đối với từng vụ án tương ứng, việc tạm đình chỉnh, đình chỉ hay tiếp tục giải quyết vụ án cũng được quy định. Nội dung các bước giải quyết vụ án, thụ lý lấy lời khai, họp công khai chứng cứ, xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, giám định tài liệu đồ vật, đối chất… họp hòa giải các bên, quyết định đưa vụ án ra xét xử, mở phiên tòa xét xử và trình tự thủ tục điều khiển phiên xét xử và kết thúc bằng Bản án dân sự.

Các tranh chấp về dân sự phổ biến là các tranh chấp trong lĩnh vực dân sự nói chung, các tranh chấp về đất đai, tranh chấp về hôn nhân gia đình, tranh chấp về lao động, tranh chấp về tài sản, tranh chấp về hợp đồng dân sự, tranh chấp về thừa kế… Hầu hết các tranh chấp trong đời sống xã hội đều là các tranh chấp về dân sự. Do đó nắm được và hiểu được các phương thức, cách thức, thẩm quyền giải quyết tranh chấp về dân sự là hết sức cần thiết cho việc giải quyết vụ án dân sự.

Lưu ý khi giải quyết tranh chấp về dân sự là những vấn đề cơ bản trong quá trình giải quyết như: Xem xét các thỏa thuận về dân sự và sự phù hợp của các thỏa thuận này đối với quy định của pháp luật. Đưa ra các phương án hợp lý để giải quyết tranh chấp sao cho hiệu quả. Tìm kiếm chứng cứ, xác minh thông tin và các biện pháp cần thiết khác để xác lập chứng cứ đưa ra quan điểm thuyết phục. Bản thân các vấn đề dân sự là do sự chứng minh của các bên nên luôn phải chủ động chứng minh và thuyết phục cơ quan giải quyết tranh chấp chấp thuận theo yêu cầu và đề nghị của mình.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

Các bài viết liên quan:

Giải quyết tranh chấp;

Tranh chấp tài sản;

Tranh chấp hợp đồng;

Tranh chấp đất đai;

Tranh chấp kinh doanh thương mại;

Hòa giải giải quyết tranh chấp;

Giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com