Trách nhiệm của vợ chồng khi ly hôn

0
1039

Khi ly hôn vợ chồng thực hiện việc chia tài sản và khi thực hiện việc chia tài sản vợ chồng vẫn có quyền và nghĩa vụ đối với người thứ ba là người liên quan đến tài sản của vợ chồng

Theo quy định tại Điều 60 Luật Hôn nhân và gia đình thì ngoài việc vợ chồng ly hôn, khi vợ chồng thực hiện việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân cũng phải có quyền và nghãi vụ đối với người thứ ba khi thực hiện việc phân chia tài sản.

Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác. Điều này cho thấy vợ chồng vẫn phát sinh quyền và nghĩa vụ với người thứ 3 trừ trường hợp có thỏa thuận cụ thể với người thứ ba, các thỏa thuận có thể là loại trừ trách nhiệm, khấu trừ trách nhiệm hay từ bỏ quyền của mình.

Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều 27, 37 và 45 của Luật Hôn nhân và Gia đình và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết, cụ thể:

  • Trách nhiệm liên đới của Vợ chồng theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình
  • Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng theo quy định tại Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình
  • Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ chồng.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com