Trách nhiệm của vợ chồng khi không có ủy quyền

0
1011

Khi vợ hoặc chồng không có sự ủy quyền cho nhau và thực hiệc các giao dịch theo quy định phải có sự ủy quyền thì giao dịch này sẽ vô hiệu.

Vợ chồng có thể đại diện cho nhau, việc đại diện có thể theo quy định của pháp luật và khi không có các điều kiện để xác lập đại diện theo pháp luật thì phải xác lập đại diện theo ủy quyền.

Luật Hôn nhân và Gia đình quy định rằng: Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng.

Việc đại diện giữa vợ và chồng trong việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản chung có giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên vợ hoặc chồng phải được ủy quyền cho nhau. Trong trường hợp vợ hoặc chồng có tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản tự mình xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch với người thứ ba trái với quy định về đại diện giữa vợ và chồng của Luật Hôn nhân gia đình thì giao dịch đó vô hiệu (là khi thực hiện công việc không có sự ủy quyền), trừ trường hợp theo quy định của pháp luật mà người thứ ba ngay tình được bảo vệ quyền lợi.

Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định  đó là nghĩa vụ thực hiện các giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình hoặc các giao dịch vợ chồng đã ủy quyền cho nhau để đại diện cho nhau thực hiện các giao dịch.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ

Quy định về ủy quyền

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Đt: 0904.779997 – 090.474.9996; Email: luatdoanhgia@gmail.com

Địa chỉ: Số 72 phố Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com;                              www.luatdoanhgia.vn