Trách nhiệm của chủ đầu tư khi cấp sổ đỏ

0
1246

Chủ đầu tư có trách nhiệm như thế nào trong việc cấp sổ đỏ, vấn đề này đã được UBND thành phố Hà Nội quy định cụ thể trong việc xử lý, khắc phục khi Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở mà chủ đầu tư có vi pham.

Theo đó trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc cấp sổ đỏ như sau:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua, chủ đầu tư phải làm thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận. Như vậy, trách nhiệm là thuộc chủ đầu tư và trong thời hạn 30 ngày chủ đầu tư phải làm cho người mua. Nếu người mua tự muốn làm thì có văn bản đề nghị để tự làm và chủ đầu tư sẽ không phải làm việc này.

Trường hợp chủ đầu tư vi phạm quy định trong việc cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com