Tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh Điều 315 Bộ luật Hình sự

0
2410

Tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh Điều 315 Bộ luật Hình sự

Điều 315 Bộ luật Hình sự quy định về Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác như sau:

Tại khoản 1, Điều luật quy định:  Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 259 của Bộ luật Hình sự, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 1. Làm chết người;
 2. Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 3. Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
 4. Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Tại khoản 2 Điều luật quy định như sau: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

 1. Làm chết 02 người;
 2. Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
 3. Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

Tại khoản 3 quy định:  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

 1. Làm chết 03 người trở lên;
 2. Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
 3. Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Tại khoản 4 quy định:  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Khi xem xét về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh ta thấy: Đây là hành vi vi phạm các quy định chuyên ngành y tế về việc khám bệnh, chữa bệnh, cấp phát thuốc, bán thuốc các hành vi cụ thể như:

 • Hành vi khám bệnh của người không có đủ điều kiện, đủ trình độ chuyên môn, không có chứng chỉ để thực hiện việc khám bệnh;
 • Hành vi chữa bệnh của người không có đủ năng lực, trình độ chuyên môn nhưng lại thực hiện hành vi chữa bệnh;
 • Việc khám chữa bệnh không đăng ký kinh doanh hoặc có đăng ký nhưng không đúng quy định;
 • Việc bán thuốc, cấp phát thuốc không đúng quy định;
 • Việc khám chữa bệnh của người có đầy đủ chuyên môn nhưng lại vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

Luật sư bào chữa cho bị can bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội