Tội Tổ chức sử dụng trái phép ma túy Điều 255

0
696

Việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (không được phép của cơ quan có thẩm quyền) dưới mọi hình thức hay bất kỳ hình thức nào cũng đều phạm vào “Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất mà tuy là hành vi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác với các phương diện như:

Dưới bất kỳ hình thức nào, có thể là tập hợp, dẫn dắt người khác đến hút, hít hoặc tiêm, chích chất ma túy cũng có thể là tụ điểm, tổ chức người canh gác, dẫn mối, cung cấp công cụ, phương tiện cho việc tổ chức sử dụng;

Địa điểm thực hiện có thể ở bất kỳ nơi nào, một hoặc nhiều địa điểm khác nhau, địa điểm luôn thay đổi hoặc cố định;

Thủ đoạn cũng có nhiều thủ đoạn khác nhau, có thể là cho hút, hít để quen và có nhu cầu hút, hít hoặc cho hút, hít để nợ tiền;

Việc tổ chức sử dụng có thể có các đồng phạm tham gia với các vai trò khác nhau như: Chỉ huy, phân công, điều hành, chuẩn bị cung cấp ma túy, chuẩn bị công cụ, phương tiện, chuẩn bị địa điểm, tìm người…

Có 04 khung hình phạt quy định về tội phạm phải chấp hành án phạt tù đó là:

Tại khoản 1, Điều 255 khung hình phạt từ 02 đến 07 năm tù;

Tại khoản 2, Điều 255 khung hình phạt từ 07 đến 15 năm tù;

Tại khoản 3, Điều 255 khung hình phạt từ 15 đến 20 năm tù;

Tại khoản 4, Điều 255 khung hình phạt từ 20 năm tù hoặc chung thân

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com