Tội sản xuất trái phép chất ma túy

0
1132

Tội sản xuất trái phép chất ma túy đây chính là các hành vi làm ra chất ma túy, sản xuất, pha chế, chế tạo các chất ma túy, có thể là thủ công hoặc bằng công nghệ áp dụng cho các tiền chất ma túy để sản xuất thành ma túy không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên việc tạo cho việ sử dụng ma túy thuận lợi như trích hoặc tiêm… thì không được hiểu là sản xuất trái phép chất ma túy.

Các yếu tố cấu thành tội sản xuất trái phép chất ma túy gồm:

  • Hành vi sản xuất chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đó là những hành vi sản xuất không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc không đúng với giấy phép được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép;
  • Nếu sản xuất trái phép chất ma túy mặc dù bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu giữ sau khi giám định không phải là chất ma túy hoặc tiền chất dùng vào sản xuất ma túy mà những người thực hiện vẫn ý thức là chất mà túy thì vẫn coi là phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy
  • Người sản xuất biết đó là chất giả nhưng vẫn đưa vào sản xuất để lừa người khác thì vẫn xử lý về sản xuất trái phép chất ma túy.

Tội sản xuất trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự với 5 khung hình phạt nghiêm khắc:

  • Khoản 5 là điều khoản quy định về phạt bổ sung với số tiền lên tới 500 triệu đồng và có thể cấm đảm nhiệm chức vụ, hay hành nghề;
  • Khoản 1 có mức hình phạt nhẹ nhất là từ 02 năm tù đến 07 năm tù
  • Khoản 4 có mức hình phạt cao nhất là tử hình, thấp hơn chút có thể là chung thân hoặc phạt tù đến 20 năm
  • Khoản 3 mức hình phạt cao nhất không quá 20 năm tù nhưng thập nhất cũng không quá 15 năm tù
  • Khoản 2 mức hình phạt được quy định từ 07 đến 15 năm tù.

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

Các bài viết liên quan:

Tội Mua bán trái phép chất ma túy;

Tội Tàng trữ trái phép chất ma túy;

Tội Vận chuyển trái phép chất ma túy;

Tội Sử dụng trái phép chất ma túy;

Tòa án xử lý các tội về ma túy;

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com