Tội mua bán trái phép chất ma túy Điều 251 Bộ luật Hình sự

0
3010

Tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định trong Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 quy định về 05 khung hình phạt trong đó có cả hình phạt chính và hình phạt bổ sung.

Mức hình phạt cao nhất của tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự và quy định tại Khoản 1 là 02 năm tù. Như vậy khi vi phạm vào tội này thì mức tối thiểu khung hình phạt phải chịu là 02 năm tù, đây là mức thấp nhất của khung thấp nhất trong hình phạt đối với tội mua bán trái phép chất ma túy.

Mức hình phạt cao nhất của tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Khoản 4 của Điều 251 Bộ luật Hình sự là tử hình. Đây cũng là khung cao nhất của hình phạt được quy định trong Bộ luật Hình sự và áp dụng trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Phạt tiền khi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy là trường hợp được quy định tại Khoản 5 của Điều 251 Bộ luật Hình sự, đây là hình phạt bổ sung cho hình phạt chính do đó không thể đứng độc lập, nghĩa là không có chuyện chỉ phạt tiền mà không phạt án tù.

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com