Tội đánh bạc

0
1152

Tội đánh bạc là một trong những tội phạm được quy định trong bộ luật hình sự về các hành vi đánh bạc và hình phạt cụ thể đối với các hành vi này.

Trước đây Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định tội đánh bạc tại Điều  248 với nội dung: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu (2 triệu) đồng đến dưới năm mươi (dưới 50 triệu) triệu đồng hoặc dưới hai (dưới 2 triệu) triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng (3 tháng) đến ba (3 năm) năm. Điều luật này cũng quy định một số hình phạt khác.

Hiện nay, tội đánh bạc theo Bộ luật hình sự năm 2015 được quy định tại Điều 321 với nội dung: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Có sự khác biệt nào về tội đánh bạc ở Bộ luật Hình sự trước đây và bây giờ? Về mặt hành vi không có gì khác biệt, về mặt cấu thành tội phạm có sự khác biệt ở số tiền tham gia đánh bạc với mức thấp nhất là từ 2 triệu đồng nay được nâng lên là 5 triệu đồng. Nhưng cũng cần xác định rõ là số tiền tham gia vào việc đánh bạc vì đây là số tiền tổng hợp của quá trình đánh bạc và mục đích mang theo để đánh bac.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com