Tội cố ý gây thương tích

0
1774

Tội cố ý gây thương tích là tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự và sẽ bị xử phạt vi phạm. Theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999 thì tội cố ý gây thương tích được quy định tại Điều 104, còn theo Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực năm 2018 thì tội cố ý gây thương tích được quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Tội cố ý gây thương tích được quy định tron Bộ luật Hình sự. Bộ luật Hình sự quy định tại Điều 2 là cơ sơ xác định tội phạm, chỉ một ai phạm vào tội đã được quy định trong bộ luật hình sự mới trở thành tội phạm hình sự. Khi xác định tội phạm phải xác định cấu thành của tội phạm xem có cấu thành tội phạm hình sự hay không? xác định là hành vi cố ý, lỗi cố ý. Thông thường tỷ lệ thương tật là 11% trở lên, nhưng cũng có khi tỷ lệ thương tật dưới 11% vẫn xử về tội này.

Tội cố ý gây thương tích tại Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm (có 01 điểm từ điểm a đến điểm k). Điều luật quy định có 4 khung hình phạt, cụ thể: Khoản 1 phạt cao nhấ đến 3 năm tù; khoản 2 phạt cao nhất đến bảy năm tù; khoản 3 phạt cao nhất đến mười lăm năm tù; khoản 4 phạt cao nhất là tù chung thân.

Tội cố ý gây thương tích tại Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 quy định: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm (có 10 điểm từ điểm a đến điểm k, tuy nhiên các điểm có tăng thêm tình tiết). Tội quy định có 6 khung hình phạt: Khoản 1 phạt cao nhất đến 3 năm tù; khoản 2 phạt cao nhất đến 6 năm tù; khoản 3 phạt cao nhất đến 10 năm tù (như vậy là thấp hơn khoản 3 Điều 104); Khoản 4 phạt cao nhất là 14 năm tù (như vậy là thấp hơn khoản 3 Điều 104); Khoản 5 phạt cao nhất là chung thân và khoản 6 là áp dụng cho người chuẩn bị một số vũ khí nguy hiểm có thể phạt đến 2 năm tù.

Tội vô ý gây thương tích từ năm 2018 là có 02 tội vô ý gây thương tích, cụ thể:

  • Điều 138 Bộ luật hình sự quy định về Tội vô ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác. Tội này có 03 khung hình phạt. Tại khoản 1 mức phạt cao nhất sẽ là 01 năm cải tạo không giam giữ; Khoản 2 là 02 năm tù và khoản 3 là cao nhất 3 năm tù.
  • Điều 139 Bộ luật Hình sự quy định về Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác do vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính. Tội này quy định 4 khoản tương đương 4 khung hình phạt. Khung 1 là phạt tù đến 01 năm; Khung 2 là phạt tù đến 03 năm; Khung 3 phạt tù đến 05 năm; Khung 4 là hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ quyền hạn hoặc công việc có thời hạn lên tới 5 năm.

Các tội cố ý gây thương tích theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành gồm 04 tội cố ý gây thương tích, cụ thể:

– Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác như đã phân tích ở trên tại Điều 134 Bộ luật Hình sự;

– Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh quy định tại Điều 135 Bộ luật hình sự. Tội này có 02 khung hình phạt, khoản 1 Điều 135 phạt cao nhất là cải tạo không giam giữ đến 03 năm, khoản 2 là phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

– Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội. Tội này có 03 khoản, Khoản 1 Điều 135 phạt cao nhất là cải tạo không giam giữ đến 03 năm, khoản 3 Điều 136 là phạt tù cao nhất là 02 năm và khoản 3 là phạt tù cao nhất đến 03 năm.

– Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác trong khi thi hành công vụ. Tội này được quy định tại Điều 137 Bộ luật hình sự với 3 khung hình phạt chính: Khoản 1 Điều 137 phạt cao nhất là phạt tù đến 3 năm, khoản 2 phạt cao nhất là phạt tù đến 07 năm, khoản 3 là phạt bổ sung có thể cấm đảm nhiệm công việc đến 5 năm

Luật Doanh Gia bào chữa cho các bị can bị cáo trong các vụ án Cố ý gây thương tích, vô ý gây thương tích trong các vụ án hình sự.

Luật sư bào chữa các vụ án hình sự;

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Các bài viết liên quan:

Gây thương tích; Điều 134 Bộ luật hình sự; Tòa án xử tội cố ý gây thương tích; Hành vi đánh nhau gây thương tích; Quyền của người bị hại; Bồi thường cho người bị hại

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn    

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; Email: luatdoanhgia@gmail.com