Tòa án tối cao hướng dẫn xử lý về tội rửa tiền

0
1383

Sáng ngày 31/5/2019 Tòa án nhân dân tối cao đã công bố Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn xử lý tội rửa tiền theo điều 324 Bộ luật Hình sự

Ở Việt Nam, rửa tiền là loại tội phạm khá mới mẻ, nhưng trong thời đại toàn cầu hóa, loại tội phạm này đang có những diễn biến phức tạp và tác động xấu đến nền kinh tế, đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực tiễn phòng, chống tội phạm thời gian qua cho thấy, đã xuất hiện khá nhiều phương thức, thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt. Tội phạm rửa tiền lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ô tô, vàng bạc, đá quý…, sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền “bẩn” thu được từ các hoạt động tội phạm.

Nhằm thông tin sâu rộng các nội dung hướng dẫn của Nghị quyết đến các Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án để nghiêm túc thực hiện; giới thiệu Nghị quyết đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân để theo dõi, giám sát, hôm nay, TANDTC tổ chức công bố Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 23/5/2019 của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn áp dụng Điều 324 của BLHS về tội rửa tiền”

BLHS có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, đến nay mới được hơn 01 năm. Tuy nhiên, thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội giao, ngay sau khi Bộ luật được ban hành và có hiệu lực, TANDTC đã chủ động, khẩn trương tổng kết thực tiễn trong nước, kinh nghiệm quốc tế để nghiên cứu, xây dựng và ban hành Nghị quyết này.

Với việc tổ chức Lễ công bố đối với Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 324 của BLHS về tội rửa tiền, một lần nữa khẳng định tinh thần khẩn trương và hết sức nghiêm túc, trách nhiệm của Lãnh đạo, Hội đồng Thẩm phán TANDTC trong công tác triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử, bên cạnh đó là sự phối hợp hiệu quả giữa TANDTC và NHNN Việt Nam.

Download Nghị Quyết về Tội rửa tiền

Thuê luật sư bào chữa:

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com