Tòa án tạm đình chỉ vụ án trong thời gian bao lâu

0
1206

Việc tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án không quy định được trong thời gian bao lâu bởi lý do tạm đình chỉ vụ án phụ thuộc vào nhiều yếu tố do đó không thể quy định cụ thể được

Thẩm phán thụ lý vụ án có trách nhiệm phải đôn đốc việc giải quyết vụ án, đôn đốc các cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc khắc phục các lý do của việc đình chỉ để mau chóng đưa vụ án vào tiếp tục giải quyết theo thời hạn của pháp luật

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lý do tạm đình chỉ giải quyết vụ án không còn thì Tòa án phải ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự và gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp.

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự hết hiệu lực kể từ ngày ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự. Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án kể từ khi ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự.

Luật sư hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com