Tòa án tạm đình chỉ vụ án dân sự

0
1131

Tòa án tạm đình chỉ vụ án dân sự là trường hợp tòa án ra quyết định tạm đình chỉ vụ án dân sự theo quy định tại Điều 214 Bộ luật Tố tụng dân sự

Tòa án sẽ ra quyết định tạm đình chỉ vụ án dân sự khi có các căn cứ sau:

– Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó;

– Đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành niên mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật;

– Chấm dứt đại diện hợp pháp của đương sự mà chưa có người thay thế;

– Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án;

– Cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới giải quyết được vụ án;

– Cần đợi kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên mà Tòa án đã có văn bản kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ;

Thủ tục tạm đình chỉ giải quyết vụ án như sau:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho:

+ Nguyên đơnb khởi kiện là đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện

+ Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp

Như vậy, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, luật sư người tham gia bảo vệ quyền lợi không được nhắc tới trong việc gửi quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. Ngay bản thân quy đinh có nêu “Tòa án phải gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện.” vậy từ đương sự có bao hàm cả nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… hay chỉ là cá nhân khởi kiện, tổ chức khởi kiện, cơ quan khởi kiện và đương sự khởi kiện. Đây cũng là một câu hỏi cần làm rõ vì thực tế nhiều trường hợp không nhận được quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Luật sư hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com