Tòa án nhân dân cấp cao kháng nghị Giám đốc thẩm

0
1219

Giám đốc thẩm vụ án hình sự là thủ tục đặc biệt của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM và Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng theo đó:

Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị.

Do đó, những vụ án mà Bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc khu vực nào thì Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao thuộc khu vực đó tiến hành Giám đốc thẩm bản án.

Hội đồng toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân quy định nêu trên nhưng có tính chất phức tạp hoặc bản án, quyết định đã được Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán nhưng không thống nhất khi biểu quyết thông qua quyết định về việc giải quyết vụ án.

Như vậy, Tòa án nhân dân cấp cao cũng có thể dùng Ủy ban Thẩm  phán Tòa án nhân dân cấp cao khi xem xét các vụ án phức tạp hoặc khi Hội đồng xét xử của các Thẩm phán không thống nhất thông qua quyết định về việc giải quyết vụ án.

Khi xét xử giám đốc thẩm bằng Hội đồng toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao thì phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham gia, do Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao làm chủ tọa phiên tòa. Quyết định của Hội đồng toàn thể Ủy ban Thẩm phán phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành; nếu không được quá nửa số thành viên của Hội đồng toàn thể Ủy ban Thẩm phán tán thành thì phải hoãn phiên tòa. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa thì Hội đồng toàn thể Ủy ban Thẩm phán phải mở phiên tòa xét xử lại vụ án.

Như vậy, trong trường hợp Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao kháng nghị Bản án hình sự có hiệu lực nêu trên nhưng sau đó Hội đồng toàn thể Ủy bản thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xem xét giám đốc thẩm liệu có khách quan.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com