Tòa án lấy ý kiến của các bên chuẩn bị hòa giải

0
1579

Tòa án lấy ý kiến của các bên để chuẩn bị hòa giải là quá trình giải quyết vụ án sau khi tòa án đã thụ lý vụ án, Tòa án sẽ phân công thẩm phán giải quyết vụ án và thẩm phán trong thời hạn chuẩn bị xét xử sẽ lấy ý kiến của các bên để chuẩn bị hòa giải.

Sau khi thụ lý vụ án việc đầu tiên thẩm phán tiến hành là ra Thông báo thụ lý vụ án. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án. Đối với vụ án do người tiêu dùng khởi kiện thì Tòa án phải niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án thông tin về việc thụ lý vụ án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Nội dung thông báo thụ lý vụ án: Ngày, tháng, năm làm văn bản thông báo; Tên, địa chỉ Tòa án đã thụ lý vụ án; Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện; Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết; Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường hay thủ tục rút gọn; Danh mục tài liệu, chứng cứ người khởi kiện nộp kèm theo đơn khởi kiện; Thời hạn bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có ý kiến bằng văn bản nộp cho Tòa án đối với yêu cầu của người khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có); Hậu quả pháp lý của việc bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không nộp cho Tòa án văn bản về ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện.

Sau khi đã thông báo thụ lý vụ án thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án sẽ thực hiện các công việc sau: Lập hồ sơ vụ án theo quy định; Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác; Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng; Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án; Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Tòa án triệu tập lấy ý kiến của nguyên đơn để xác định các nội dung đã được thể hiện trong đơn, cũng như làm rõ các tình tiết khách quan của vụ án, xác định quan điểm của nguyên đơn và việc có bổ sung, thay đổi, rút yêu cầu khởi kiện hay không.

Tòa án triệu tập bị đơn làm rõ quan điểm của bị đơn về những vấn đề mà nguyên đơn khởi kiện, đề nghị tòa án yêu cầu và buộc bị đơn thực hiện, xác định quan điểm của bị đơn có ý kiến, yêu cầu gì có yêu phản tố hay không, có tài liệu chứng cứ gì giao nộp cho tòa án hay không.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com