Tòa án hòa giải thế nào

0
1282

Việc các bên tranh chấp có gửi đơn đến Tòa án và khi Tòa án thụ lý giải quyết thì mọi người đều băn khoăn về việc Tòa án cụ thể là Thẩm phán và Thư ký Tòa án sẽ tiến hành hòa giải thế nào

Tại Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự có quy định về thủ tục hòa giải và chuẩn bị xét xử, trong đó nói rõ thời hạn chuẩn bị xét xử thẩm phán thụ lý vụ án được thực hiện các công việc sau:

a) Lập hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

b) Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác;

c) Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng;

d) Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án;

đ) Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;

e) Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

g) Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn;

h) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Như vậy, trong phạm vi quyền hạn của mình Thẩm phán thụ lý và giải quyết vụ án phải tiến hành phiên họp kiểm tra và giao nộp chứng cứ, thực hiện việc tiếp cận chứng cứ cho các đương sự gồm Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com