Tòa án cho hưởng án treo

0
1571

Tòa án cho hưởng án treo là khi Tòa án xét xử sẽ áp dụng việc miễn chấp hành hình phạt tù và cho bị cáo được hưởng án treo, theo đó ấn định thời gian thử thách cụ thể đối với bị cáo. Tòa án xét xử có thể là tòa án cấp sở thẩm thuộc Tòa án nhân dân các huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hay quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân thành phố trực thuộc trung ương nhưng cũng có thể là Tòa án nhân dân cấp cao khi xét xử phúc thẩm vụ án theo thẩm quyền, do đó án treo có thể được tòa áp dụng kể cả là xét xử sơ thẩm hay xét xử phúc thẩm.

Chỉ có Tòa án mới là cơ quan cho hưởng án treo, cụ thể là Hội đồng xét xử vụ án đó quyết định việc cho hưởng án treo đối với bị cáo. Theo quy định của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP thì Tòa án khi quyết định hình phạt sẽ cho hưởng án treo cho bị cáo. Ngoài Hội đồng xét xử của Tòa án ra không cơ quan nào có thẩm quyền cho bị cáo được hưởng án treo.

Điều kiện để Tòa án cho hưởng án treo là phải đáp ứng các quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định về án treo và cụ thể phải là các điều kiện được hưởng án treo tại Điều 2 của Nghị quyết do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn.

Sẽ có 6 trường hợp Tòa án không cho hưởng án treo mặc dù đủ điều kiện theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự. Các trường hợp này được quy định rõ tại Điều 3 Nghị quyết hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao khi hướng dẫn về Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Các căn cứ để Tòa án cho hưởng án treo là:

Thứ nhất: Căn cứ Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định về Án treo;

Thứ hai: Căn cứ Nghị quyết hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về Án treo;

Thứ ba: Căn cứ vào nhân thân tốt và hướng dẫn nhân thân tốt của bị cáo để xác định là nhân thân tốt để cho hưởng án treo;

Thứ tư: Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Thứ năm: Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự;

Thứ sáu: Căn cứ vào xác định tội phạm được quy định tại Điều 9 Bộ luật Hình sự;

Thứ bảy: Căn cứ vào việc tổng hợp hình phạt hoặc xử dưới khung hình phạt để xác định;

Thứ tám: Căn cứ vào nguyên tắc xử lý hình sự được quy định tại Điều 3 Bộ luật Hình sự;

Một trong những điều kiện quan trọng để Tòa án cho hưởng án treo đó là: Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Như vậy ta thấy:

Thứ nhất phải thể hiện được việc người phạm tội có khả năng tự cải tạo và

Thứ hai là việc cho hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội;

Thứ ba là việc ho hưởng án treo không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tư, an toàn xã hội.

Luật Doanh Gia cử các luật sư tham gia phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm để bào chữa cho các bị cáo khi có điều kiện được hưởng án treo.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

Các bài viết liên quan:

Quy định về án treo; Điều kiện được hưởng án treo; Án treo theo Điều 65 Bộ luật Hình sự; Án treo theo quy định của Nghị quyết 02 năm 2018;

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com