Tổ chức sử dụng ma túy

0
353

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trước đây được quy định tại Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

Theo mục 6.1 điểm 6, phần II là phần các tội phạm cụt hể thì việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện thông qua các hành vi sau:

Thứ nhất là: Chỉ hủy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác (được hiểu là đưa chất ma túy mà không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, mọi hành vi như vậy được hiểu là trái phép). Đây thể hiện rõ việc đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác.

Thứ hai là: Chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy. Điều này thể hiện rõ vở việc cung cấp chất ma túy, ngoài ra còn cung cấp địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, ngoài ra còn có cả hành vi tìm người sử dụng ma túy.

Cụ thể hóa các nhóm hành vi này là: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác thì bị coi là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy:

– Đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác;

– Cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy;

– Chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ, sản xuất…) nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác;

– Chuẩn bị địa điểm (thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác);

– Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ…) nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác;

– Tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ.

Như vậy, cần thấy rõ là mục đích cụ thể, mục đích là việc đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác và thông qua các hành vi trên, các hành vi này được xác định là vai trò đồng phạm với nhiều vai trò khác nhau như: Chỉ hủy, cầm đầu, thực hành, giúp sức….

Các chất ma túy được ban hành theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP và được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 60/2020/NĐ-CP.

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com