Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới

0
968

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự trong đó có cả các tình tiết quy định tại Khoản 1, Điều 51 và Khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Vậy, sự khác nhau giữa các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự ““Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án” là như thế nào?

Theo hướng dẫn của Tòa án tối cao thì:

Tình tiết “Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án” và tình tiết “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” là hai tình tiết độc lập quy định tại điểm t và điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.Tình tiết “Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án” được hiểu là trường hợp người phạm tội có những hành vi, lời khai thể hiện sự hợp tác tích cực với cơ quan có trách nhiệm trong việc nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án, giúp các cơ quan này phát hiện thêm tội phạm mới hoặc đồng phạm mới. Tình tiết “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” được hiểu là trường hợp người phạm tội thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối lỗi về việc mình đã gây ra.

Như vậy, để làm rõ tình tiết “Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án” quy định tại điểm t, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự ta cần phải chứng minh:

– Người phạm tội có những hành vi, lời khai thể hiện sự hợp tác tích cực với cơ quan có trách nhiệm làm sáng tỏ vụ án;

– Người phạm tội có những hành vi, lời khai thể hiện sự hợp tác tích cực với cơ quan có trách nhiệm giúp các cơ quan phát hiện ra tội phạm mới;

– Người phạm tội có những hành vi, lời khai thể hiện sự hợp tác tích cực với cơ quan có trách nhiệm giúp các cơ quan phát hiện ra các đồng phạm mới.

Các cơ quan ở đây có thể là cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án và các hành vi được thể hiện rõ trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử.

Đối với việc “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 BLHS thì người phạm tội khai nhận về hành vi của mình, ăn năn hối cải về việc mình đã gây ra, đây không phải là hành vi nhận tội mà là thành thật khai nhận hành vi.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com