Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo theo Luật mới

0
1693
Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về Án treo mới nhất
Việc áp dụng án treo là một trong những chính sách khoan hồng của Nhà nước để cho bị cáo có điều kiện tốt nhất cải tạo thành người có ích cho gia đình và xã hội.
  1. Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.
Như vậy, không chỉ giới hạn ở tội ít nghiêm trọng mà ngay trong tội nghiêm trọng hoặc trong tội rất nghiêm trọng cũng có thể sẽ được xem xét xử án treo. Luật Quy định chỉ cần xử phạt không quá 03 năm tù, việc xử phạt này có thể do cấp sở thẩm hoặc phúc thẩm thì coi như đã đáp ứng được 1 điều kiện.
Điều kiện tiếp theo là Nhân thân người phạm tội, đây là các yếu tố xác định như tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi, bản thân chấp hành chính sách pháp luật ra sao, đã có tiền án tiền sự chưa? Có thuộc trương hợp có tình tiết tăng nặng hay không? Điều kiện gia đình, hoàn cảnh kinh tế và các điều kiện về nhân thân khác;
Điều kiện về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là các tình tiết được quy định tại Khoản 1 Điều 51 BLHS
  1. Trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.
  2. Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát, giáo dục, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.
  3. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.
Việc áp dụng án treo cho bị cáo cũng thể hiễn rõ chính sách khoan hồng của Nhà nước được quy định tại Điều 3 Bộ luật hình sự như sau:
Khoan hồng đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, tố giác đồng phạm, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra.
Luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi tài Tòa án
CÔNG TY LUẬT DOANH GIA
Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997
Email: luatdoanhgia@gmail.com; Wbsite: www.luatdoanhgia.com
Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.