Tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có Nghị quyết 03 về tội rửa tiền

0
858

Nghị quyết 03 năm 2019 về tội rửa tiền đã có quy định cụ thể về Tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có quy định này cũng là cơ sở pháp lý để xử lý tội phạm rửa tiền theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao khi hướng dẫn Điều 324 Bộ luật Hình sự về tội Rửa tiền đã quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị Quyết số 03 năm 2019 về tiền, tài sản do phạm tội mà có như sau:

Tiền, tài sản do phạm tội mà có là tiền, tài sản có được từ hành vi phạm tội. Việc xác định hành vi phạm tội được căn cứ vào một trong các tài liệu sau đây:

– Bản án, quyết định của Tòa án;

– Tài liệu, chứng cứ do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp (ví dụ: Quyết định khởi tố vụ án, Kết luận điều tra, Cáo trạng…);

– Tài liệu, chúng cứ khác để xác định hành vi phạm tội (ví dụ: tài liệu, chứng cứ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), tài liệu tương trợ tư pháp về hình sự… ).

Tiền bao gồm Việt Nam đồng, ngoại tệ; có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản.

Tài sản bao gồm vật, giấy tờ có giá, các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com