Tiền sử dụng đất

0
1370

Tiền sử dụng đất được quy định trong Luật Đất đai, Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định của Chính phủ cũng như Luật Đất đai do Quốc hội ban hành

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Như vậy trong 3 trường hợp là người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đó là được giao, cho phép chuyển đổi và công nhận quyền sử dụng đất.

Khi nhà nước giao, công nhận hoặc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất tùy thuộc vào thời điểm sử dụng đất, nhà nước sẽ xem xét việc sử dụng đất thuộc thời điểm nào? Người sử dụng đất sử dụng trước năm 1993 hay từ năm 1993 đến trước năm 2004 hoặc từ năm 2004 đến năm 2014

Tiền sử dụng đất còn được áp dụng trong một số trường hợp là ngưởi sử dụng đất sử dụng với diện tích vượt hạn mức, sử dụng đất có nguồn gốc lấn chiếm đất đai; sử dụng đất do được cấp trái thẩm quyền cấp hoặc sử dụng đất do vi phạm nghĩa vụ về đất đai.

Triển khai thu tiền sử dụng đất, các cơ quan Nhà nước sẽ căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ về tiền sử dụng đất như: Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ Tài chính như: Thông tư số 76/2014/TT-BTC; Thông tư số 332/2016/TT-BTC và Thông tư số 10/2018/TT-BTC.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com