Thuê luật sư làm đại diện

0
2466

Thuê luật sư làm đại diện, thực chất đây là thuê làm đại diện theo ủy quyền, điều này phù hợp với chức năng của luật sư bởi luật sư được phép tranh tụng (tham giai giải quyết vụ án ở tòa án), thực hiện dịch vụ pháp lý (đại diện cho khách hàng trong các dịch vụ pháp lý), đại diện ngoài tố tụng nghĩa là nhận ủy quyền làm việc thay khách hàng ngoài việc tham gia vào vụ án.

Thuê luật sư đại diện tham gia tố tụng là trường hợp khi có một vụ án xảy ra có thể là vụ án dân sự, vụ án hôn nhân gia đình có tranh chấp về tài sản và quyền nuôi con, vụ án tranh chấp đất đai, vụ án hành chính, vụ án lao động, vụ án kinh doanh thương mại đã được Tòa án thụ lý giải quyết,  khi đó đương sự (gồm Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) không muốn tham gia tố tụng tòa án thì có thể ủy quyền cho Luật sư đại diện cho mình, theo đó luật sư sẽ là người đại diện cho đương sự khi tham gia tố tụng.

Thuê luật sư đại diện dịch vụ pháp lý là trường hợp luật sư sẽ nhận đại diện của khách hàng thực hiện các công việc dịch vụ pháp lý ngoài lĩnh vực tố tụng như: Đại diện đi làm các thủ tục thay đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh, nhập hộ khẩu, lĩnh vực hộ tịch, đại diện đàm phán thực hiện việc thu hồi và xử lý công nợ, đại diện thực hiện việc sang tên sổ đỏ nhà đất, đại diện thực hiện việc xin cấp phép, giấy phép các loại và các lĩnh vực khác mà luật sư có thể đại diện.

Thuê luật sư đại diện cho nguyên đơn khởi kiện, nguyên đơn khởi kiện đến tòa án, dù là vụ án nào cũng có thể ủy quyền cho luật sư tham gia thay mình trừ trường hợp là việc ly hôn, do đó luật sư có thể đại diện cho nguyên đơn, khi tham gia vụ án luật sư với tư cách là nguyên đơn chứ không phải tư cách là luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn. Luật sư sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đương sự nói chung và các quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn khởi kiện theo quy định chung của Bộ luật Tố tụng Dân sự.

Thuê luật sư đại điện cho bị đơn, bị đơn là người bị nguyên đơn khởi kiện, do có nhiều lý do khác nhau mà bị đơn có thể ủy quyền cho luật sư tham gia với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của mình. Luật sư sẽ thực hiện các quyền của bị đơn nói riêng và các quyền, nghĩa vụ của đương sự nói chung. Trường hợp này luật sư cũng có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn nếu bị đơn có yêu cầu phản tố và được tòa án chấp nhận yêu cầu này.

Thuê luật sư đại diện cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là người tuy không khởi kiện (nguyên đơn), tuy không bị kiện (bị đơn) nhưng việc giải quyết vụ án có thể liên quan đến quyền và nghĩa vụ của họ. Khi họ đã ủy quyền cho luật sư đại diện tham gia tố tụng, tham gia tòa án, luật sư có các quyền và nghãi vụ của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án, đồng thời căn cứ vào quy định của pháp luật, luật sư sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.

Cách thuê luật sư đại diện theo ủy quyền, luật sư là một ngành nghề đặc thù, do đó để thực hiện dịch vụ pháp lý, nhất là các dịch vụ liên quan đến việc đại diện theo ủy quyền. Trước hết các bên phải ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, sau đó ký hợp đồng ủy quyền để xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn thực hiện công việc ủy quyền. Trên cơ sở đó luật sư sẽ thực hiện việc đại diện theo ủy quyền để triển khai các công việc theo hợp đồng đã ký kết.

Thuê luật sư bảo vệ quyền lợi

Các bài viết liên quan:

Luật sư bảo vệ quyền lợi;

Thuê luật sư bảo vệ nguyên đơn;

Thuê luật sư bảo vệ bị đơn;

Thuê luật sư khởi kiện;

Thuê luật sư tư vấn;

Thuê luật sư khiếu nại;

Thuê luật sư làm hợp đồng;

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com