Thuê luật sư bảo vệ người liên quan trong vụ án hình sự

0
660

Trong vụ án hình sự không chỉ thuê Luật sư bào chữa cho bị cáo mà nhiều khi cần thuê luật sư bảo vệ người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án bởi lẽ người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan rất có thể sẽ liên quan đến vụ án có thể sẽ xem xét khởi tố bổ sung nếu đủ căn cứ

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự được quy định tại Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự theo đó họ có thể là cá nhân, cơ quan tổ chức bao gồm cả pháp nhân mà khi xem xét vụ án hình sự thì họ có liên quan đến vụ án hình sự trong khi đó họ không phải là người làm chứng, người chứng kiến, bị cáo hay người phiên dịch và những người tham gia tố tụng khác.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự có thể cử người đại diện cho mình tham gia vụ án, có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền, việc xác lập thực hiện đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự về đại diện.

Một trong những quyền cơ bản của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quy định đó là quyền từ bảo vệ, quyền nhờ người khác khác bảo vệ; do đó, việc thuê luật sư bảo vệ cho mình trong những vụ án là cần thiết bởi có sự tư vấn, hướng dẫn của luật sư sẽ có các cơ sở pháp lý cần thiết để bảo vệ, tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com