Thuê luật sư bảo vệ người bị hại

0
1856

Thuê luật sư bảo vệ cho người bị hại trong vụ án hình sự: Trong vụ án hình sự liên quan đến thiệt hại luật sư sẽ tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của người bị hại, tham gia và các giai đoạn tố tụng tại Cơ quan Điều tra, Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án; sao chụp hồ sơ tài liệu, thu thập chứng cứ và đưa ra cũng như bảo vệ các yêu cầu về bồi thường thiệt hịa cho người bị hại.

Người bị hại trong vụ án hình sự là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra. Như vậy, người bị hại có thể là cá nhân hoặc cơ quan tổ chức mà do hành vi phạm tội gây ra hoặc đe dọa gây ra đã làm thiệt hại về tính mạng, tinh thần, thể chất, tài sản…

Người bị hại có các quyền sau:

– Được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại;

– Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

– Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan;

– Yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá chứng cứ, tài liệu, đồ vật;

– Đề nghị giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật;

– Được thông báo kết quả điều tra, giải quyết vụ án;

– Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;

– Đề nghị hình phạt, mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường;

– Tham gia phiên tòa; trình bày ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo và người khác tham gia phiên tòa; tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; xem biên bản phiên tòa;

Người bị hại có nghĩa vụ gì? đó là các nghĩa vụ: Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; trường hợp cố ý vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải; Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Người bị hại có được nhờ luật sư bảo vệ? pháp luật quy định người bị hại có quyền tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình; như vậy, người bị hại có quyền nhờ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, không những thế người bị hại còn có các quyền như: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa; Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án; Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

Khởi tố theo yêu cầu của người bị hại là trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, khi có yêu cầu của người bị hại thì sẽ tiến hành khởi tố và khi người bị hại rút yêu cầu khởi tố thì sẽ đình chỉ vụ án. Khi tham gia vụ án người bị hại, người đại điện hợp pháp của người bị hại hoặc luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại có quyền trình bày lợi buộc tội trước tòa án.

Người bị lại là cơ quan, tổ chức thì quy định như sau: Cơ quan, tổ chức là bị hại có sự chia, tách, sáp nhập, hợp nhất thì người đại diện theo pháp luật hoặc tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó có những quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về người bị hại và các quyền liên quan.

Thuê luật sư bào chữa

Các bài viết liên quan:

Vai trò của luật sư;

Thuê luật sư bào chữa cho người bị bắt;

Thuê luật sư bào chữa cho bị can;

Thuê luật sư bào chữa cho bị cáo;

Thuê luật sư tham gia vụ án hình sự;

Thuê luật sư bào chữa cho người chưa thành niên;

Trình báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố;

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com