Thuê luật sư bào chữa cho người chưa thành niên

0
1550

Thuê luật sư bào chữa cho người chưa thành niên, người chưa thành niên khi phạm tội là người dưới 18 tuổi, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự thì đây là những người đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (14 tuổi) nhưng chưa thành niên (dưới 18 tuổi) khi phạm tội thì bắt buộc phải có luật sư.

Người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi, theo quy định tại Điều 20 Bộ luật Dân sự thì người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên và Điều 21 của Bộ luật này cũng quy định người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi. Người chưa thành niên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự bởi lẽ theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự thì ngưởi từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, còn người từ đủ 16 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự.

Thuê luật sư bào chữa cho người chưa thành niên là trường hợp người chưa thành niên phải nằm trong độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi và phải phạm vào một tội nào đó trong bộ luật hình sự. Thông thường bố mẹ hoặc người đại diện hợp pháp hay người giám hộ sẽ thuê luật sư bào chữa. Trường hợp không thể có điều kiện thuê luật sư thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ yêu cầu Đoàn luật sư chỉ định luật sư bào chữa. Đây là quyền cơ bản của người dưới thành niên để có thể bào chữa cho hộ được tốt nhất.

Những quy định có lợi khi luật sư tham gia bào chữa cho người chưa thành niên là:

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

-Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.

– Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật Hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự

– Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án.

-Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.

Hình phạt nào áp dụng cho người chưa thành niên phạm tội:

– Khi xét xử, Tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp quy định,.

– Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

– Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa.

-Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất.

-Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

– Án đã tuyên đối với người chưa đủ 16 tuổi phạm tội, thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

Thuê luật sư bào chữa

Các bài viết liên quan:

Vai trò của luật sư;

Thuê luật sư bào chữa cho người bị bắt;

Thuê luật sư bào chữa cho bị can;

Thuê luật sư bào chữa cho bị cáo;

Thuê luật sư tham gia vụ án hình sự;

Thuê luật sư bảo vệ người bị hại;

Trình báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố;

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com