Thuê luật sư bào chữa cho bị cáo

0
2080

Thuê luật sư bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa: Khi một bị can hay người bị buộc tội bị Tòa án nhân dân có thẩm quyền có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì lúc đó được chuyển sang một tư cách mới là tư cách bị cáo, Luật sư người bào chữa tiếp tục bào chữa cho bị cáo trong toàn bộ quá trình xét xử vụ án ở giai đoạn sơ thẩm hoặc phúc thẩm nếu bị cáo có kháng cáo và tiếp tục mời luật sư bào chữa cho mình.

Bị cáo trong vụ án hình sự là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử. Quyền và nghĩa vụ của bị cáo là pháp nhân được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Như vậy, với quy định mới của Bộ luật Tố tụng hình sự thì bị cáo có thê là pháp nhân và chỉ chuyển sang tư cách là bị cáo khi có Quyết định đưa vụ án ra xét xử của Tòa án có thẩm quyền.

Bị cáo có các quyền cơ bản sau:

– Nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử; quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; quyết định đình chỉ vụ án; bản án, quyết định của Tòa án và các quyết định tố tụng khác theo quy định -;

– Tham gia phiên tòa;

– Được thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định -;

– Đề nghị giám định, định giá tài sản; đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị triệu tập người làm chứng, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người giám định, người định giá tài sản, người tham gia tố tụng khác và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tham gia phiên tòa;

– Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

Bị cáo có một số quyền đặc biệt quan trọng trong khi xét xử vụ án hình sự là các quyền như:

– Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

– Trình bày lời khai, trình bày ý kiến,

– Không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc

– Không buộc phải nhận mình có tội;

– Đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi hoặc tự mình hỏi người tham gia phiên tòa nếu được chủ tọa đồng ý; tranh luận tại phiên tòa;

– Nói lời sau cùng trước khi nghị án;

– Xem biên bản phiên tòa, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa;

– Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án;
Bị cáo có quyền thuê luật sư bào chữa, đây là một quyền cơ bản và quan trọng của bị cáo, luật sư sẽ trợ giúp pháp lý cho bị cáo về toàn bộ các quyền mà bị cáo có, trong đó có các quyền tranh luận tại phiên tòa, quyền được hỏi tại phiên tòa, xem xét biên bản ghi phiên tòa và quyền nói lời sau cùng cũng như kháng cáo bản án. Tuy nhiên bị cáo cũng có các nghĩa vụ nhất định như:

– Có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án.

– Trường hợp vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị áp giải;

– Nếu bỏ trốn thì bị truy nã;

– Chấp hành quyết định, yêu cầu của Tòa án.

Thuê luật sư bào chữa

Các bài viết liên quan:

Vai trò của luật sư;

Thuê luật sư bào chữa cho người bị bắt;

Thuê luật sư bào chữa cho bị can;

Thuê luật sư tham gia vụ án hình sự;

Thuê luật sư bảo vệ người bị hại;

Thuê luật sư bào chữa cho người chưa thành niên;

Trình báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố;

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com