Thừa kế thế vị theo Điều 652 Bộ luật Dân sự

0
2516

Thừa kế thế vị là thừa kế được quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự, thừa kế thế vị được áp dụng khi di sản thừa kế được chia theo luật.

Di sản thừa kế được chia theo luật rất đa dạng có thể là di sản không có di chúc, di sản có di chúc nhưng di chúc không có hiệu lực pháp luật hoặc di sản có di chúc và di chúc không xác định hết phần di sản dẫn đến phần di sản không được định đoạt trong di chúc sẽ được chia theo luật.

Di sản chia theo luật sẽ được chia cho hàng thừa kế thứ nhất và những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất đều được hưởng phần như sau và đều bằng một xuất thừ kế.

Thừa kế thế vị là:

– Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống. Ví dụ: Ông A có con là anh B, anh B đã chết trước ông A, khi ông A chết không để lại di chúc do đó di sản thừa kế sẽ được để lại cho con của anh B, anh B có bao nhiêu người con thì đều được hưởng phần di sản này và con ở đây xác định là con đẻ, con nuôi của anh B.

 – Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống. Tương tự như trên, nếu con của anh B cũng chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông A thì cháu của anh B sẽ được hưởng di sản và đó gọi là thừa kế thế vị.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com