Thừa kế tài sản theo pháp luật

0
1441

Thừa kế tài sản theo pháp luật là việc người có di sản để lại thừa kế cho những người thừa kế, thừa kế theo pháp luật sẽ quy định về hàng thừa kế và sẽ bao gồm hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai, hàng thừa kế thư ba… việc thừa kế theo pháp luật sẽ phát sinh khi người để lại di sản không để lại di chúc hoặc có để lại di chúc nhưng di chúc không có hiệu lực pháp luật.

Thừa kế theo pháp luật đươc áp dụng trong các trường hợp sau:

– Không có di chúc;

-Di chúc không hợp pháp;

– Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

– Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Những ai là người được hưởng di sản khi thừa kế theo pháp luật? Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

– Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

– Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

– Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Pháp luật còn quy định một số trường hợp thừa kế cụ thể như: Thừa kế thế vị, thừa kế của vợ và chồng, thừa kế giữa những người có quan hệ nuôi dưỡng, thừa kế giữa con riêng của vợ hoặc của chồng…

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com