Thủ tục Tòa án nhận đơn khởi kiện

0
974

Việc khởi kiện của các đương sự khi có tranh chấp được bắt đầu từ việc nhận đơn khởi kiện, theo đó pháp luật quy định về trình tự, thủ tục nhận đơn khởi kiện của Tòa án như sau:

Thủ tục nhận đơn khởi kiện được quy định tại Điều 191 Bộ luật Tố tụng dân sự

Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính, đó là những phương thức gửi đơn khởi kiện hợp pháp theo quy định của pháp luật và được quy định tại Điều 190 Bộ luật Tố tụng dân sự

Khi nhận đơn khởi kiện Tòa án phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn. Điều này thể hiện rõ việc Tòa án phải có cách thức để ghi nhận việc nhận đơn của người khởi kiện.

Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện.

Như vậy, người khởi kiện chỉ cần gửi đơn khởi kiện cùng hồ sơ khởi kiện theo các phương thức nêu trên và sẽ bảo đảm Tòa án sẽ nhận được đơn và có sự phản hồi của Tòa án về nhận đơn khởi kiện.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com